PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 4 W CHOCIANOWIE POD POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

„CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ W CHOCIANOWIE , Droga rowerowa o długości 1,1 km, wraz z obsługą komunikacyjną terenu”

Droga rowerowa o długości 1,1 km, wraz z obsługą komunikacyjną terenu.

Działka nr 151/4, 151/5 obręb 2, jednostka ewidencyjna 021601_4.0002,

arkusz mapy nr 6, jednostka rejestrowa G590, UL. 3 Maja 4 Chocianów, Powiat Polkowicki, woj. dolnośląskie.