Architektura wnętrz

 

Posiadamy doświadczenie zawodowe w dziedzinie projektowania wnętrz obiektów budowlanych. Zajmujemy się również projektowaniem mebli, ergonomią, mamy na swoim kącie kompleksowe realizacje wnętrz wraz z nadzorem wykonawczym i podwykonawczym. Przyjmujemy zlecenia inwestora zastępczego. Przy kompleksowym zleceniu projektu realizujemy również projekty ogrodów. Współpracujemy z firmami wykańczającymi wnętrza, możemy kompleksowo polecić wykonawców, z którymi owocnie realizowaliśmy tematy.

Zakres projektu wnętrz

 

Szczegółowości przy powstawaniu projektu wnętrz jest bardzo ważna i zarazem skomplikowana.

Projekt funkcjonalny (wstępny)

 

Wnętrza z rozmieszczeniem wszystkich elementów wyposażenia wnętrza (ścian działowych, mebli, ceramiki). Zawiera wszystkie ergonomiczne założenia wnętrza i stanowi on pierwszy etap kompleksowego projektu wnętrza.

Projekt realizacyjny wnętrz

 

Zawiera pełen dobór oświetlenia, instalacji, elektryki, kolorystyki, dobór materiałów, mebli, oraz wszystkich innych elementów wyposażenia. Projekt składa się z serii rysunków technicznych – rzutów posadzek, sufitów, rozwinięcia ścian z rozmieszczeniem elementów wnętrza wszystko dokładnie zwymiarowane. Zawiera również szczegółowe rozmieszczenie punktów świetlnych, osprzętu elektrycznego, przyłączy wod-kan., instalacje elektryczną i alarmową, instalacji audio itp. Nieodzowna jest dokładna specyfikację kolorystyczna, projekty ergonomiczne mebli i zabudowy jeśli są zaprojektowane indywidualnie do wnętrza, lub dobór mebli gotowych z całą specyfikacją techniczną. Szczegółowy dobór opraw oświetleniowych, elementów dekoracyjnych w tym obrazów i zieleni. Projektuje się również elementy przesłony okienne, kotary wejściowe, wykładziny podłogowe, ważne są drzwi wewnętrzne i oczywiście klamki, które nie mogą być przypadkowe. Rysunki techniczne zazwyczaj są wykonywane w dużych skalach z należytą dokładnością.
Projektant wnętrz aranżuje całe wnętrze z najmniejszymi szczegółami dopracowuje wszystkie dodatki i takiego projektanta należy zatrudniać.

Wizualizacja 3D

 

wykonuje się również wizualizację komputerową obrazującą model naszego wnętrza, można wykonać również wirtualny film 3D.

Specyfikacje Materiałowe

 

wykaz materiałów z podaniem ilości potrzebnej do zakupu dla inwestora. Projekt wnętrz może zawierać również kosztorys, a ceny wybranych materiałów winny być dostosowane do założonego przez nas pułapu finansowego. Wybór elementów wyposażenia winien być na bieżąco konsultowany z inwestorem.

Wykonawstwo

 

wskazanie solidnych wykonawców lub kompleksowa realizacja zaganiana z nadzorem na budowie
Zastępstwo inwestycyjne polega na tym, że inwestor bezpośredni, czyli ten, który chce np. wybudować dom, na mocy specjalnej umowy powierza swoje obowiązki inwestorskie wynikające z prawa budowlanego inwestorowi zastępczemu. Tylko obowiązek sfinansowania inwestycji spoczywa od początku do końca na inwestorze bezpośrednim.

Inwestor zastępczy najczęściej wyręcza inwestora będącego osobą fizyczną, który nie ma wiedzy o prowadzeniu procesu inwestycyjnego.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE