HALA PRZEMYSŁOWA MOPPTEX SP Z O.O.

INWESTOR:

Cetinkaya Immobielien GMBH

Schweizerstrasse 37a

6844 Altach

Austria

Działka nr 1336, KM2, jednostka ewidencyjna 160603_2 Pokój, obręb ewidencyjny 00014 Pokój, ul. Namysłowska 27 46-034 Pokój, Powiat namysłowski, woj. opolskie.