Nasz zespół


mgr inż. architekt Julitta Chmiel-Sobieralska

nr DS -0994,

decyzja nr  13/03/DOIA oraz 03/DSOKK/2021

Fidic 3/9/2017

Właściciel

Ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka.  Uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania oraz  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do nadzorowania .

WIĘCEJ