Nasz zespół


julita sobierajska js architekci

mgr inż. architekt Julitta Chmiel-Sobieralska

nr DS -0994,

decyzja nr  13/03/DOIA oraz 03/DSOKK/2021

Fidic 3/9/2017

Właściciel

Ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka.  Uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania oraz  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do nadzorowania .

WIĘCEJmgr inż. arch.
Klaudia Druszcz

Asystent architekta

mgr inż. arch.
Paulina Gołombek

Asystent architekta

mgr inż. arch.
Karolina Kowalska

Asystent architekta


mgr inż.
Darek Głowacki

Konstrukcja

mgr inż. arch.
Bogusław Szczepaniak

Konstrukcja

mgr inż.
Maciej Kurant

Instalacje sanitarne

mgr inż.
Szymon Wodzisławski

Instalacje sanitarne

mgr inż.
Dariusz Jarocha

Instalacje elektryczne

mgr inż.
Dariusz Koński

Instalacje elektryczne

mgr inż.
Paweł Brucko -Stempkowski

Drogi

mgr inż.
Dariusz Jarocha

Instalacje elektryczne

mgr inż.
Jadwiga Janda

Koszotysowania