MGR INŻ. ARCH. JULITTA CHMIEL-SOBIERALSKA

Właściciel

mgr inż. architekt Julitta Chmiel-Sobieralska

W 2003 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka. Uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Inwestycyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2021 roku uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi .

Prowadzi kompleksową obsługę i koordynację inwestycji budowlanych – poczynając od fazy poprzedzającej budowę (dokumentacja, uzgodnienia) poprzez pozwolenie na budowę, nadzór podczas realizacji inwestycji, kończąc na odbiorze całości zadania. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz i ergonomią. W swoim dorobku zawodowym posiada wiele kompleksowych realizacji wnętrz wraz z nadzorem wykonawczym, realizacji obiektów budowlanych, realizacji obiektów małej architektury a także wykonanych projektów zieleni.