Szkolenia

 

Firma JS ARCHITEKCI Prawo & Szkolenia współpracuje z inwestorami prywatnymi i państwowymi, przedsiębiorcami oraz jednostkami administracji publicznej. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla inwestorów w zakresie szeroko rozumianego prawa i postępowania administracyjnego – w szczególności prawa budowlanego, prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, z zakresu zajęcia pasa drogowego, gospodarki odpadami, o ochronie przyrody oraz tzw. specustawy inwestycyjne.

Oferujemy wykonanie ekspertyz i opinii prawnych i technicznych.