1. Operatorem Serwisu jsarchitekci.pl oraz Administratorem danych osobowych jest firma JS Architekci Wrocław, ul. Benedyktyńska 15 lok 23-25, 5O-350 Wrocław, NIP: 8942566088, REGON: 930108849.
  2. Serwis jsarchitekci.pl pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Informacja o plikach cookies. Serwis korzysta z plików cookies, szczegółowa polityka plików cookies znajduje się w Polityce Plików Cookies.
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu realizacji obsługi zapytań przez formularz, prezentacji oferty lub informacji oraz obsługi rekrutacji.
  5. Podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych na cele marketingowe jsarchitekci.pl jest dobrowolne.
  6. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w całości lub części w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy.
  7. Dane Użytkownika Serwisu nie będą przekazywane innym podmiotom.
  8. Dane Użytkownika Serwisu nie będą wykorzystywane na inne cele niż zostały wskazane.