„Budowa i modernizacja przystani pasażerskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” w ramach zadania „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Rzeczpospolita Samorządna

„Budowa i modernizacja przystani pasażerskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – Port/ Marina Ścinawa

Ścinawa Miasto,  021104_4.0002 Obręb 2 ,  działki nr : 486, 506, 485, 497, 495/4, 499, 493, jednostka ewidencyjna Ścinawa  miasto 021104_4

Gmina Ścinawa, Powiat Lubiński, woj. dolnośląskie.

w ramach zadania „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Rzeczpospolita Samorządna, ul. Rynek 17,Wrocław

Powierzchnia obszaru opracowania

A: Powierzchnia obszaru opracowania dla przedmiotowej inwestycji działki nr 485, 486, 506, 485, 497, 495/4, 499, 493 wynosi: 2.9051 ha + 3.27902 ha z działki nr 487 =6.18412ha

B: Wielkość powierzchni zabudowy obiektów kubaturowymi wynosi : kapitanat 210,62m2 + + warsztat 217,73m2 +  sanitariaty 275,19m2 + wiata śmietnikowa 30,8m2 = 734,34m2

 • Wielkość powierzchni zabudowy wraz z powierzchniami utwardzonymi wynosi 12 035,2 m²
 • Funkcje towarzyszące są widoczne z drogi publicznej i nie przekraczają 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki.
 • Powierzchnie projektowanych utwardzeń:
 1. Remontowana droga publiczna:

długość remontowanych dróg publicznych: ul. Rybna odcinek I                                  :0+167,54 km

–  ciąg pieszo-jezdny (odcinek I) – bruk kamienny „kocie łby”                                       : 915,30 m²

–  ciąg pieszo-jezdny (odcinek II) – bruk kamienny „kocie łby”                                      : 241,70 m²

 1. Długość projektowanej drogi wewnętrznej                  : 0+549,22 km
 • droga wewnętrzna – kostka bet. typu starobruk                  : 2683,20 m²
 • droga wewnętrzna – bruk kamienny „kocie łby”                  : 515,10 m²
 • droga wewnętrzna – kruszywo                                                                           : 1604,5 m²
 • chodnik – kostka bet. typu starobruk                  : 2872,20m²
 • chodnik – kruszywo                                                                                            : 502,40 m²
 • droga dla rowerów – nawierzchnia bitumiczna                                                          : 814,60 m²
 • plac manewrowy – kotka bet. typu starobruk                                              : 227,4 m²
 • miejsca postojowe – kostka bet. typu starobruk                  : 386,0 m²
 1. Powierzchnia nabrzeża przystani miejskiej: schody, pochylnie, chodnik:               500,30 m²
 2. Powierzchnia nabrzeża przystani:
 • pochylnia do wodowania lub wyciągania statków:                                245,00 m²
 • pomost pływający:                                                                                                100,00 m²
 • nawierzchnia utwardzone nabrzeża: schody, pochylnie, chodnik:                  427,50 m²
 1. Powierzchnia zieleni – pole namiotowe:                  11045,50 m²

Zakres opracowania obejmuje:

 1. Budowę wolnostojącego budynku kapitanatu.
 2. Budowę wolnostojącego budynku sanitariatów.
 3. Budowę małej architektury, placów rekreacyjnych i placu zabaw.
 4. Budowę przystani jachtowej wraz z keja pontonową.
 5. Budowę pochylni do wodowania lub wyciągania statków (slip).
 6. Budowę przystani miejskiej.
 7. Ubezpieczenie skarp brzegowych i przebudowa ostrogi.
 8. Roboty bagrownicze.
 9. Remont i przebudowę istniejących dróg i ciągów pieszych.
 10. Budowę drogi rowerowej.
 11. Budowę miejsc parkingowych.
 12. Budowę drogi wewnętrznej.
 13. Budowę ciągów pieszych i pieszo jezdnych wraz z placami i polem namiotowym
 14. Budowę sieci i przyłączy wody
 15. Budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej i ssącej wraz z pompownią ścieków fekalnych
 16. Budowę kanalizacji deszczowej
 17. Budowę wewnętrznych linii zasilających budynku kapitanatu, warsztatu oraz budynku sanitarnego.
 18. Budowę linii kablowych do zasilania punktów dystrybucji energii i wody PDEiW.
 19. Budowę oświetlenia terenu.
 20. Budowę szlabanu wjazdowego wraz z zasilaniem.
 21. Oświetlenie terenu.
 22. Monitoring terenu.
 23. Budowę urządzenia oświetleniowego UO do sterowania oświetleniem zewnętrznym.
 24. Budowę wiaty śmietnikowej.
 25. Wycinkę zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi.