PROJEKT WNĘTRZ – statku pasażerskiego, stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej,

Wykonawcy, czyli Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ATUT” s.c. Stocznia Januszkowice