PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁOWIE

Działki nr 81/22  jednostka ewidencyjna 022203_4 Wołów miasto

obręb ewidencyjny nr : 0001 Wołów

Wołów, Powiat wołowski, woj. dolnośląskie.