Budynek plombowy we Wrocławiu

  • budynek plombowy we wrocławiu

Główny projektant: mgr inż arch Artur Wójciak