Termomodernizacja i restauracja zabytkowej willi w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul.Zamkowej 2 w Wałbrzychu na cele Urzędu stanu Cywilnego