Skatepark w Miliczu

  • projekt skateparku
  • projekt skateparku
  • projekt skateparku
  • projekt skateparku
  • projekt skateparku
  • projekt skateparku

Projekt SKATEPARKU wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 288 Milicz Miasto, obręb 0001 Milicz.

Inwestor: Gmina Milicz

Powierzchnia opracowania: 0,7104 ha

Powierzchnia SKATEPARKU: 1305,9 m2

Wartość kosztorysowa inwestycji: 471406,37 zł

Realizacja inwestycji: 2014-2016 rok

Realizacja projektu: 2014 rok

Teren w strefie konserwatorskiej „B”.