PROJEKT BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W LUBIĄŻU

PROJEKT  BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZŁĄCZEM ELEKTROENERGETYCZNYM I TELETECHNICZNYM, WLZ, WEWN. SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA GAZ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU, OŚWIETLENIEM TERENU, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ DROGĄ DOJAZDOWĄ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Działki nr 92/22, 148  jednostka ewidencyjna 022203_5 Wołów obszar wiejski,

obręb ewidencyjny nr : 0037 Lubiąż , AM 1

Lubiąż, Powiat wołowski, woj. dolnośląskie.

 

Projekt budowany obejmuje budowę 1 budynku, wielorodzinnego, komunalnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z mała architekturą i zagospodarowaniem. Inwestycja ma na celu wsparcie społeczności lokalnej w zakresie budynków komunalnych dla osób jakie ucierpiały po pożarze lokai w Lubiążu.

I NWESTOR:

GMINA WOŁÓW

Rynek 34

56-100 Wołów

NIP: 988-01-77-496