Plan zabaw i rekreacji przy wiatraku „Bronisławie” i chacie Młynarza w miejscowości Duchowo

  • projekt placu zabaw
  • projekt placu zabaw
  • projekt placu zabaw

Inwestor: Gmina Milicz

Powierzchnia opracowania: m2

Powierzchnia zabudowy: m2

Powierzchnia użytkowa: m2

Wartość kosztorysowa inwestycji: 300 000 zł

Realizacja inwestycji: 2014-2015 rok

Realizacja projektu: 2014 rok