BUDYNEK PRODUKCYJNY O FUNKCJI INKUBATORA PRZETWÓRCZEGO , BUDYNEK USŁUGOWY Z HALA WYSTAWIENNICZĄ, HALA MAGAZYNOWA WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Budowa 3 budynków wolnostojących na działce nr 208/9 jednostka ewidencyjna 021104_4, obręb ewidencyjny 0004 Ścinawa, Powiat Lubiński, woj. dolnośląskie w strefie ekonomicznej SAG

Inwestor:

Fundacja Eventsilesia

Przyborów 35, 56-160 Wińsko

Etap I- projekt budynku produkcyjnego o funkcji inkubatora przetwórczego wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działce nr 208/9  .

Etap II- projekt budynku usługowego o funkcji wystawienniczo-edukacyjnej wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działce nr 208/9.

Etap III- projekt budynku magazynowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działce nr 208/9.

Projekt w ramach zadania pn: „Odrzańskie centrum Produktu i Usług Lokalnych”