BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CHOCIANOWIE II ETAP, OD UL. TRZEBNICKIEJ DO BUDYNKU DWORCA PKP CENTRUM PRZESIADKOWE

Inwestycja obejmuje budowę drogi rowerowej, parkingu, pętli autobusowej oraz ronda na działkach nr  188, 450, 150/7, 150/4, 149/2, 148/36, 147/1, 154/2, 145, 225/3, 57, 225/2, 56, obręb 3, gmina Chocianów- miasto, powiat Polkowicki, województwo dolnośląskie, w Chocianowie oraz remont trzech istniejących budynków zlokalizowanych na działce nr 225/3 wraz z remontem istniejących utwardzeń zlokalizowanych na działkach 225/2, 225/3, 57, 56 oraz  lokalizacją płyty wodnej, małej architektury, gospodarką zieleni i nasadzeniami zastępczymi wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta i gminy Chocianów Uchwała Nr XXXIV.222.2013.

W projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowany przebieg przyłączy do remontowanych budynków.

Zakres opracowania obejmuje:

  1. Remont trzech istniejących budynków.
  2. Budowę drogi rowerowej, parkingu, pętli autobusowej.
  3. Budowę przyłącza wody.
  4. Budowę fontanny.
  5. Budowę przyłącza kanalizacji ogólnospławnej.
  6. Budowę wewnętrznej linii zasilającej energetycznej WLZ.
  7. Oświetlenie terenu.
  8. Zagospodarowanie terenu.
  9. Mała architektura.
  10. Wycinkę zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi.

Przyłącze wody, kanalizacji, WLZ, oświetlenie terenu, zostanie wykonane na koszt inwestora.

Złącze ZK zgodnie z t.w.p. wydanymi przez zakład energetyczny zostanie wykonane przez właściciela sieci.

technicznej i zagospodarowaniem terenu.