„AKTYWNA TURYSTYKA” centrum rekreacji i sportu w gminie Milicz

  • centrum rekreacji i sportu
  • centrum rekreacji i sportu

Inwestor: Gmina Milicz

Powierzchnia opracowania: m2

Powierzchnia zabudowy: m2

Powierzchnia użytkowa: m2

Wartość kosztorysowa inwestycji: 14 100 000 zł

Realizacja inwestycji: 2014-2015 rok

Realizacja projektu: 2014 rok