Grzegorz Drzyzga

MGR GRZEGORZ DRZYZGA

Konstruktor

Magister Inżynier z kierunku budownictwo Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla projektowania bez ograniczeń.

Posiada uprawnienia

Projektowanie obiektów budowlanych w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu Sprawdzianie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych