MGR INŻ. ARCH. JULITTA CHMIEL-SOBIERALSKA

Właściciel

W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka. W 2003 roku uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Inwestycyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykonuje świadectwa energetyczne budynków. Od 2011 roku pełni również funkcję biegłego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Posiada liczne certyfikaty między innymi Ergonomic Certificate IEA’97 Tampere Finland, Architektura Krajobrazu, Izolacje budowli istniejących i nowowznoszonych oraz izolacji architektoniczno-budowlanych. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie projektowania architektoniczno-budowlanego oraz w pracy na budowie przy nadzorze projektowanych inwestycji. Prowadzi kompleksową obsługę i koordynację inwestycji budowlanych – poczynając od fazy poprzedzającej budowę (dokumentacja, uzgodnienia) poprzez pozwolenie na budowę, nadzór podczas realizacji inwestycji, kończąc na odbiorze całości zadania. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz i ergonomią. W swoim dorobku zawodowym posiada wiele kompleksowych realizacji wnętrz wraz z nadzorem wykonawczym, realizacji obiektów budowlanych, realizacji obiektów małej architektury a także wykonanych projektów zieleni.