Nasz zespół

julita sobierajska js architekci

mgr inż. arch.
Julitta Chmiel-Sobieralska

Właściciel

W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka. W 2003 roku uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

WIĘCEJ

mgr
Grzegorz Drzyzga

Konstrukcja

Magister Inżynier z kierunku budownictwo. Uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcji

mgr inż. arch.
Jakub Cieżak

Asystent architekta

mgr inż.
Anna Siwek

Instalacje sanitarne

Instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż.
Julian Gałecki

Instalacje elektryczne

Uprawnienia do projektowania i kierowania budową w zakresie instalacji elektrycznych

inż.
Maciej Kurant

Instalacje sanitarne

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Marianna Kubacka

Kosztorysowanie

PROGRAM NORMA STD wersja 4.53 nr seryjny 15809

Janusz Pawlik

Kosztorysowanie

PROGRAM NORMA STD wersja 4.48 nr seryjny 11947

mgr inż.
Stanisław Siedel

Branża drogowa

Projektowanie drogowych obiektów budowlanych

Facebook