Nasz zespół

julita sobierajska js architekci

mgr inż. arch.
Julitta Chmiel-Sobieralska

Właściciel

W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej – kierunek architektura i urbanistyka. W 2003 roku uzyskała uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

WIĘCEJ

mgr inż. arch.
Jakub Cieżak

Asystent architekta

mgr inż. arch.
Magda Malottki

Asystent architekta

mgr
Grzegorz Drzyzga

Konstrukcja

Magister Inżynier z kierunku budownictwo. Uprawnienia do projektowania w zakresie konstrukcji
Uprawnienia budowalne 177/DOŚ/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż.
Paweł Borucko-Stępkowski

Branża drogowa

Projektowanie drogowych obiektów budowlanych
Uprawnienia budowalne 4/02/DUW do projektowania bez ograniczeń w slecjalności konstrukcyjno-budowlanej

PROGRAM NORMA STD wersja 4.53 nr seryjny 15809

Marianna Kubacka

Kosztorysowanie